Miras Hukuku:

  • Mirastan mal kaçırma( Muris Muvaazası ) davası
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşme düzenlenmesi
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi
  • Mirasta tenkis davası
  • Mirasın reddi davası
  • Mirasın reddin reddi davası
  • Muvazalı isimlere karşı iptal davaları

Miras Hukuku:

Takip Edin: