Gayrimenkul Hukuku:

  • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası
  • Önalım (Şufa) davası
  • Ortaklılığın giderilmesi (İzale-i Şuyu davası)
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
  • Muzis muvazaası (Mirasdan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Müdahalenin men'i (tecavüzün önlenmesi) davası
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi
  • Arsa sahibinin müteahhide karşı açılacak davalar
  • Alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla yapılan tapu iptal ve tazminat davası

Gayrimenkul Hukuku:

Takip Edin: