İcra& İflas Hukuku:

  • Her türlü icra teklifinin hazırlanması ve tahsili
  • Karşılıksız çek şikayeti
  • Borca ve takbe itiraz
  • İtirazın iptali veya kaldırılması
  • Kira alacağı ve tahliye davaları
  • Menfu tespiti ve istirdat davaları

İcra& İflas Hukuku:

Takip Edin: